Rain Bird ESP LXD Controller

Decoder automaat voor beregening bij sportvelden.