Rain Bird xeri bird

Rain Bird xeri bird multi outlet emitter.

Het enige multi outlet apparaat op de markt met 8 configureerbare poorten en 10 stroomopties voor elke poort voor maximale flexibiliteit.

4 ltr/h per uitgang.